Αρχική    Προφίλ εταιρείας   Έργα & Δραστηριότητες   Επικοινωνία   
CLLD / LEADER (Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)
Αρχική
Ημερίδα για την επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο και το πρόγραμμα LEADER ******************* Πρόσκληση μετόχων ενάσκησης δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ****************** Τελευταία παράταση: Μέχρι 29 Ιουνίου 2018 η προθεσμία ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων έργων LEADER ****************** Τον Μάρτιο 2018 αναμένεται η πρώτη προκήρυξη υποβολής προτάσεων στο LEADER/CLLD *********************


Τον Απρίλιο αναμένεται η 1η προκήρυξη υποβολής προτάσεων 

για δημόσια έργα και έργα δημοσίου χαρακτήρα

μέσα από το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER / CLLD!  


Τον Απρίλιο αναμένεται να δημοσιευθεί η 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» για τις δράσεις που θα αφορούν δημόσια έργα και έργα δημόσιου χαρακτήρα με δικαιούχους: Α) Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους, Β) Φορείς Δημοσίου Τομέα και Γ) Ιδιωτικούς φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της ΑΝ.ΚΙ.

Πληροφορίες για την επικείμενη ημερομηνία της προκήρυξης, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων, τους κανόνες επιλεξιμότητας και τα κριτήρια επιλογής καθώς και των δαπανών των πράξεων, δίνονται από τα στελέχη της ΑΝ.ΚΙ. στα γραφεία της, Σόλωνος 13 στο Κιλκίς καθώς και στην ιστοσελίδα αυτή, με αναρτήσεις που θα ακολουθήσουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Η 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19.2 για τις δράσεις που θα αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις, αναμένεται να δημοσιευθεί μετά τον Μάιο.

 

  
Login  Υπενθύμιση κωδικού 

:: Προφίλ εταιρείας :: Ιστορικό :: Σκοπός :: Όραμα :: Στρατηγικοί στόχοι :: Τομείς δραστηριοτήτων :: Οργάνωση - Ανθρώπινο Δυναμικό :: Οργανόγραμμα :: Υποδομές :: Διαχείριση Ποιότητας :: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη :: Έργα & Δραστηριότητες :: LEADER+ :: Ο.Π.Α.Α.Χ. :: INTERREG II :: LEADER II :: LEADER I :: Κοινωνικά προγράμματα :: Διάφορα προγράμματα :: Εκδόσεις – Μελέτες – Έρευνες – Χάρτες (G.I.S.) :: Πρόγραμμα LEADER - Άξονας 4 :: CLLD / LEADER (Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) :: Πες μας την ιδέα σου! :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Μουριών - Δοϊράνης :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Χέρσου :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Γαλλικού - Πικρολίμνης :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Γουμένισσας - Ευρωπού :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Πολυκάστρου - Αξιούπολης :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Κιλκίς :: Επικοινωνία :: Νέα-Ανακοινώσεις :: Πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων 3ης προκήρυξης LEADER :: Εκδηλώσεις "Κερνάμε Ελλάδα" στο Κιλκίς :: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ» :: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο "Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς" :: Εκδήλωση «20 χρόνια Leader» :: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Συμμετοχικό Στρατηγικό Marketing Plan Τουρισμού :: #KILKIS 365 - Διαγωνισμός Φωτογραφίας ::


active³ 4.5 · · Όροι χρήσης