Με όραμα, σχέδιο και ποιότητα καινοτομικών και συμμετοχικών δράσεων, συμβάλλουμε ενεργά στην τοπική ανάπτυξη.


Όραμα της Αναπτυξιακής Κιλκίς είναι η διαρκής, διαχρονική και αποτελεσματική συμβολή της στην διαδικασία εξέλιξης του ν. Κιλκίς σε ένα leader περιφερειακό οικοσύστημα έντασης Γνώσης, αξιοβίωτης Ανάπτυξης και κοινωνικής Συνοχής. Το όραμα αυτό χαρακτηρίζει τον πολυδιάστατο και κρίσιμο ρόλο της εταιρείας στα τοπικά δρώμενα και, παράλληλα, αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη όχι μόνο ως οικονομική μεγέθυνση, όχι μόνο ως απορροφήσεις κονδυλίων, όχι μόνο ως βελτίωση του Α.Ε.Π. αλλά έχει στόχο την αξιοβίωτη ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης της χωρικής, κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανταγωνιστικότητας της περιοχής και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, όσο και το επίπεδο της εταιρικής σχέσης με στόχο την κοινωνική συνοχή, την εμβάθυνση της δημοκρατίας και την ενεργητική και ισότιμη συμμετοχή των κατοίκων.

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. ΟΤΑ - ΑΝΚΙ δημοσιοποίησε την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα.  Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των πράξεων ανέρχεται σε 2.690.000,00€, με ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων 27-03-2023 και ημερομηνία λήξης 23-06-2023.

H ΑΝΚΙ δημοσιοποίησε επίσης την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα, με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 2.810.000,00€,
 
με ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων 31-05-2023 και ημερομηνία λήξης 30-08-2023. 

Τελευταία Νέα

4 June 2024

Παράταση δηλώσεων συμμετοχής για τη συμμετοχή στο θεματικό εργαστήριο «Γαστρονομικές περιπλανήσεις στο Κιλκίς: Τεχνικές βιωματικού γαστρονομικού τουρισμού»

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για το βιωματικό θεματικό εργαστήριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18 & 19 Ιουνίου 2024 στο Κιλκίς με θέμα: «Γαστρονομικές περιπλανήσεις στο Κιλκίς: Τεχνικές βιωματικού γαστρονομικού τουρισμού», παρατείνεται έως και την Παρασκευή 07 Ιουνίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://www.anki.gr/local-tour-invitation-b3/
23 May 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε θεματικό εργαστήριο με θέμα: «Γαστρονομικές περιπλανήσεις στο Κιλκίς: Τεχνικές βιωματικού γαστρονομικού τουρισμού»

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε βιωματικό θεματικό εργαστήριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18 & 19 Ιουνίου 2024 στο Κιλκίς με θέμα: «Γαστρονομικές περιπλανήσεις στο Κιλκίς: Τεχνικές βιωματικού γαστρονομικού τουρισμού» κατά τη διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιηθούν και επισκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για δράση του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο: «Local Tour», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.3 CLLD/LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής […]
26 April 2024

Πρόσκληση της ΑΝΚΙ στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα «Ψηφιακή εφαρμογή σύνδεσης τουρισμού και τοπικών προϊόντων»

Στο προικισμένο από τη φύση Κιλκίς, οι πολυταξιδεμένες συνταγές των προσφύγων, βασισμένες στις μοναδικές α΄ ύλες και τα παραδοσιακά προϊόντα, συναντιούνται στο ίδιο τραπέζι και προκαλούν όλες τις αισθήσεις του επισκέπτη σε ένα μαγευτικό ταξίδι γεύσης και μαγευτικών εμπειριών. Τα τοπικά ποιοτικά προϊόντα αποτελούν έναν πολύ σημαντικό πόλο έλξης όσων αναζητούν νέους τουριστικούς προορισμούς. Ωστόσο, οι επισκέπτες των αγροτικών περιοχών σήμερα, αγωνίζονται να βρουν πληροφορίες και να εντοπίσουν τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα τους, αρκούμενοι τελικά στην αγορά και δοκιμή κάποιων από αυτά, είτε όταν τα συναντούν τυχαία στις αστικές αγορές, […]
16 April 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου: «Προμήθεια / εγκατάσταση κλιματιστικών συσκευών και εργασίες συντήρησης»

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και της υλοποίησης του Τοπικού της Προγράμματος CLLD/LEADER, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης / ψύξης των εγκαταστάσεών της στο Κιλκίς (Σόλωνος 13) αλλά και συντήρησης του αντίστοιχου υφιστάμενου εξοπλισμού προβαίνει σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά τα γραφεία της εταιρείας (Σόλωνος 13, Κιλκίς), ή/και να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 23410 25305 με τον Γενικό Διευθυντή / Συντονιστή ΟΤΔ LEADER, κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Υποβολή προτάσεων μέχρι και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024 […]
6 March 2024

Τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης πρόσκλησης αιτήσεων στήριξης Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Μέτρου 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από την ΟΤΔ της εξέτασης μίας ενδικοφανούς προσφυγής, του υπ΄ αριθ. 404/26-02-2024 σύμφωνου γνώμης μεταφοράς πόρων μεταξύ θεματικών κατευθύνσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, της υπ΄ αριθ. 429/20-02-2024 έγκρισης του αιτήματος υπερδέσμευσης ποσού 627.225,50€ της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και την υπ΄ αριθ. 69/05-03-2024 απόφαση της […]
22 February 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με Πτυχιούχο Σχολής Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ/ΤΕ) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER από την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς, αναζητούμε πτυχιούχο Σχολής Oικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ/ΤΕ) για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 στις 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά τα γραφεία της εταιρείας (Σόλωνος 13, Κιλκίς), ή/και να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 23410 25305 με τον Γενικό Διευθυντή / Συντονιστή ΟΤΔ LEADER, κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την Αναλυτική Πρόσκληση με τα Παραρτήματα αυτής από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Ακολουθήστε μας!