Έρευνα γνώμης για την ανάδειξη του ν. Κιλκίς ως τουριστικού προορισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του Σ.Δ.Σ. «Φάροι Γνώσης και Καινοτομίας»
7 September 2023
Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «030338555»
3 October 2023

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς ανέλαβε την πρωτοβουλία εκπόνησης μελέτης τουριστικού μάρκετινγκ και στρατηγικής ανάπτυξης της τουριστικής ταυτότητας του ν. Κιλκίς. Στο πλαίσιο αυτό οι απόψεις και οι προτάσεις όλων των κρίκων της τουριστικής αλυσίδας σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τις δυνατότητες ανάδειξης του ν. Κιλκίς ως τουριστικού προορισμού είναι όχι μόνο χρήσιμες αλλά και απαραίτητες.

Η Έρευνα Γνώμης που πραγματοποιείται, απευθύνεται σε όλους τους τοπικούς φορείς, τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες του ν. Κιλκίς και φυσικά στις επιχειρήσεις (τουριστικά γραφεία, καταλύματα, εστιατόρια, αγροτουριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις υπαίθριων ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων, κλπ.) του ν. Κιλκίς.

Σας καλούμε, λοιπόν, να συμμετέχετε σε αυτήν, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, το on line ερωτηματολόγιο που σας αφορά και θα βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους, μέχρι τις 8/10/2023:

Επισημαίνεται ότι, δεν υπάρχουν 'σωστές’ και ‘λανθασμένες’ απαντήσεις. Ο εκτιμώμενος χρόνος για την απάντηση του ερωτηματολογίου ανέρχεται στα 5’ – 7’.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους κ.κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, τηλ. 23410 25305 (Αναπτυξιακή Κιλκίς) και Αθανασία Σουλτανά, τηλ. 2310 403371-2 (Γνώση Αναπτυξιακή Συμβουλευτική ΙΚΕ).

Έρευνα Γνώμης διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου: “Προώθηση εναλλακτικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή με επίκεντρο τις δραστηριότητες ευεξίας και ευημερίας, παράλληλα με την προώθηση ποιοτικών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης” με το ακρωνύμιο «NETOURAL», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 – 2020».

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο που διαθέτετε στην υποστήριξη αυτής της προσπάθειας η οποία απώτερο σκοπό έχει να συμβάλει στην ανάπτυξη του τόπου μας.

Λαμβάνοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679) και Πνευματικών Δικαιωμάτων σας διαβεβαιώνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνον για τους στόχους του έργου «NETOURAL» και την πραγματοποίηση της έρευνας και δεν θα χρησιμοποιηθούν ή θα δημοσιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο λόγο και σκοπό (για παράδειγμα σκοπούς διαφημιστικούς ή εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών).