Η εκπαίδευση για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα που συμβάλλει στην ανάπτυξη της κατάλληλης νοοτροπίας και της ευαισθητοποίησης όσον αφορά στις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει η ιδιότητα του επιχειρηματία. Οι γενικές γνώσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις και το επιχειρηματικό πνεύμα πρέπει να διδάσκονται από πολύ νωρίς με τον κατάλληλο τρόπο τόσο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η ΑΝ.ΚΙ. ως φορέας υποστήριξης της επιχειρηματικότητας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Α΄θμια και Β΄θμια Εκπαίδευση αλλά και ιδιωτικούς φορείς για την υλοποίηση προγράμματος ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος με ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα και υλικό στα σχολεία του νομού Κιλκίς.