Είναι γνωστό ότι το παραδοσιακό πλαίσιο των αγροτικών περιοχών χαρακτηρίζεται συχνά από βραδύτητα και βαρύτητα που δεν ευνοούν την δημιουργία καινοτομιών.
Σήμερα, είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη η απομυθοποίηση της έννοιας της καινοτομίας αλλά και η αποσαφήνιση του περιεχομένου της καθώς αυτή θεωρείται συχνά ως ένα δυσδιάκριτο φαινόμενο, απομακρυσμένο από τον τόπο, το άτομο, την επιχείρηση, την καθημερινότητα, το οποίο ταιριάζει περισσότερο στους ερευνητές ή τους εφευρέτες.
Η ΑΝΚΙ αλλάζει τα δεδομένα σε τοπικό επίπεδο και πρωταγωνιστεί σε αυτό το πλαίσιο με στόχο την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης μέσα από τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και την εγκαθίδρυση ενός συστήματος ανάπτυξης, διάδοσης και διάχυσης της καινοτομίας.
Με άλλα λόγια να προσφέρει στους ανήσυχους και δημιουργικούς ανθρώπους την ευκαιρία να επωφεληθούν από υψηλού επιπέδου προσφερόμενες υπηρεσίες υποστήριξης και να δημιουργήσουν ή να εξελίξουν τη δική τους επιχείρηση παραγωγής και προσφοράς καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών.
Ο κόμβος καινοτομίας, σε συνεργασία με άλλους υπερτοπικούς φορείς καινοτομίας θα συνιστά ένα ολοκληρωμένο κόμβο στήριξης της Καινοτομίας, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συναντήσει έμπειρα στελέχη της αγοράς και του ακαδημαϊκού χώρου, καθώς και επιτυχημένους επιχειρηματίες που τον βοηθούν με πρακτικό τρόπο να ωριμάσει την επιχειρηματική σου ιδέα και να αναπτύξει ή να μετασχηματίσει την επιχείρησή του αναπτύσσοντας ή εφαρμόζοντας καινοτομίες και καλές πρακτικές.