Αξιοποιώντας την εμπειρία αλλά και τα παραδοτέα (εκπαιδευτικό υλικό, χάρτες, βιβλία) ειδικού προγράμματος, που η πρώτη φάση του ήδη υλοποιήθηκε σε επτά δημοτικά σχολεία του δήμου Κιλκίς και αφορά τη γνωριμία των μικρών μαθητών με τη γαστρονομική παράδοση του τόπου μας, η Αναπτυξιακή Κιλκίς μπορεί σε συνεργασία με την Α΄θμια και τη Β’θμια Διεύθυνση να υλοποιήσει το πρότυπο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή/και να σχεδιάσει και χρηματοδοτήσει μια σειρά από νέα προγράμματα, το περιεχόμενο των οποίων θα προσδιορισθεί από κοινού.