Δράσεις κατάρτισης, mentoring και επιχειρηματικότητας από την ΑΝΚΙ
13 May 2018
iFlavours – Ανάδειξη πιστοποιημένων προϊόντων μέσω ψηφιακών εφαρμογών
15 May 2018
 

"Ανοίγει" το πρόγραμμα CLLD / LEADER!


Δημοσιοποιείται μέσα στις επόμενες μέρες η πρώτη προκήρυξη του προγράμματος CLLD / LEADER από την Αναπτυξιακή Κιλκίς. Η 1η πρόσκληση θα αφορά έργα δημοσίου χαρακτήρα, δηλαδή θα αφορά Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, επιμελητήρια, συλλογικούς φορείς, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους κ.ά. Στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και των υποδράσεων της παρούσας προκήρυξης εντάσσεται το σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς εξαιρούμενης της εντός σχεδίου περιοχής της πόλης του Κιλκίς. Τα ποσοστά επιχορήγησης των δαπανών κυμαίνονται από 80% έως 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε άμεσα με την Αναπτυξιακή Κιλκίς (Σόλωνος 13, Κιλκίς) και στο τηλέφωνο 23410 25305.

Διαρκή και άμεση ενημέρωση μέσα από την σελίδα της ΑΝΚΙ: www.anki.gr.