Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «030338555»

Έρευνα γνώμης για την ανάδειξη του ν. Κιλκίς ως τουριστικού προορισμού
27 September 2023
Η ΑΝΚΙ στην διεθνή έκθεση τουρισμού «Philoxenia 2023»
1 November 2023

Η ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER αποφασίζει την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της Πράξης «Επέκταση δραστηριότητας με νέα γραμμή παραγωγής ρολλών (PVC)», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338555», της δικαιούχου «Γ Μπουδούρης & ΣΙΑ Ο.Ε.», με Συνολικό Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 591.872,66 ευρώ και Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 325.529,96 ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 -2020» με Συνολική Δημόσια Δαπάνη καταβληθείσας επιχορήγησης 325.529,94 ευρώ, δεδομένου ότι:

  • ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της Πράξης και επαληθεύτηκε η υλοποίησή του,
  • επαληθεύτηκε το λειτουργικό αποτέλεσμα/αξιοποίηση της πράξης,
  • ολοκληρώθηκε το οικονομικό αντικείμενο της Πράξης που αποτυπώνεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α.,
  • ο Δικαιούχος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφαση ένταξης της Πράξης.

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.