Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338609»

Ημερίδα: Επενδύοντας στο παρόν, σχεδιάζοντας το μέλλον!
9 June 2023
Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Βιωματικά εργαστήρια στον εναλλακτικό τουρισμό» (NETOURAL/INTERREG)
29 June 2023

Η ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER αποφασίζει την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της Πράξης «Επαγγελματική Κατάρτιση αγροτών και εργαζομένων στο γεωργικό τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338609», της δικαιούχου «Τεχνόπολις Εκπαιδευτική Κέντρο Δια Βίου Μάθησης μον. Ανώνυμος Εταιρεία», με Συνολικό Αρχικό Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 19.987,00 ευρώ και Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 19.987,00 ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 -2020» με Συνολική Δημόσια Δαπάνη καταβληθείσας επιχορήγησης 19.984,22 ευρώ, δεδομένου ότι:

  • ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της Πράξης και επαληθεύτηκε η υλοποίησή του,
  • επαληθεύτηκε το λειτουργικό αποτέλεσμα/αξιοποίηση της πράξης,
  • ολοκληρώθηκε το οικονομικό αντικείμενο της Πράξης που αποτυπώνεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α.,
  • ο Δικαιούχος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφαση ένταξης της Πράξης.

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.