Δημοσιότητα

3 October 2023

Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «030338555»

Η ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER αποφασίζει την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της Πράξης «Επέκταση δραστηριότητας με νέα γραμμή παραγωγής ρολλών (PVC)», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338555», της δικαιούχου «Γ Μπουδούρης & ΣΙΑ Ο.Ε.», με Συνολικό Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 591.872,66 ευρώ και Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 325.529,96 ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 -2020» με Συνολική Δημόσια Δαπάνη καταβληθείσας επιχορήγησης 325.529,94 ευρώ, δεδομένου ότι: Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.
28 June 2023

Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338609»

Η ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER αποφασίζει την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της Πράξης «Επαγγελματική Κατάρτιση αγροτών και εργαζομένων στο γεωργικό τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338609», της δικαιούχου «Τεχνόπολις Εκπαιδευτική Κέντρο Δια Βίου Μάθησης μον. Ανώνυμος Εταιρεία», με Συνολικό Αρχικό Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 19.987,00 ευρώ και Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 19.987,00 ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 -2020» με Συνολική Δημόσια Δαπάνη καταβληθείσας επιχορήγησης 19.984,22 ευρώ, δεδομένου ότι: Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.
8 February 2023

Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338586»

Η ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER αποφασίζει την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της Πράξης «ΙΔΡΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338586», της δικαιούχου «ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ», με Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 53.214,88 ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 -2020» και Συνολική Δαπάνη Πράξης 81.869,04 ευρώ, δεδομένου ότι: Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.
8 February 2023

Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «030338685»

Η ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER αποφασίζει την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της Πράξης «CAUSHAJ ANXHELO», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338685», του δικαιούχου «CAUSHAJ ANXHELO», με Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 198.424,85 ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 -2020» και Συνολική Δαπάνη Πράξης 305.269,00 ευρώ, δεδομένου ότι: Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.
31 October 2022

Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338364»

Η ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER αποφασίζει την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της Πράξης «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338364» της δικαιούχου «Επιμορφωτική Κιλκίς μον. Ε.Π.Ε.», με Συνολικό Αρχικό Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 19.999,18 ευρώ και Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 19.999,18 ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 -2020» με Συνολική Δημόσια Δαπάνη καταβληθείσας επιχορήγησης 19.862,46 ευρώ, δεδομένου ότι: Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.
30 August 2022

Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338500»

Η ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER αποφασίζει την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της Πράξης «Smart Recycling», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «0030338500», της δικαιούχου «Έξυπνη Ανακύκλωση Ε.Ε.», με Συνολικό Αρχικό Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 421.344,00 ευρώ και Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 273.873,60 ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 -2020» και ολοκληρώθηκε με Συνολική Δημόσια Δαπάνη καταβληθείσας επιχορήγησης 273.808,60 ευρώ, δεδομένου ότι: ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της Πράξης και επαληθεύτηκε η υλοποίησή του, επαληθεύτηκε το λειτουργικό αποτέλεσμα/αξιοποίηση της πράξης, ολοκληρώθηκε το οικονομικό αντικείμενο της Πράξης που αποτυπώνεται στο […]
24 November 2020

Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων 1ης πρόσκλησης πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Μέτρου 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από την ΟΤΔ, του δειγματοληπτικού ελέγχου από την ΕΥΔ ΠΚΜ, της εξέτασης δύο ενδικοφανών προσφυγών, της υπ΄ αριθ. 5379/19-10-2020 έγκρισης από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του αιτήματος ανακατανομής πόρων μεταξύ θεματικών κατευθύνσεων, της υπ΄ αριθ. 5380/19-10-2020 έγκρισης του […]
2 September 2020

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 1ης πρόσκλησης πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του υπομέτρου 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α., της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης από την ΟΤΔ καθώς και της ολοκλήρωσης του δειγματοληπτικού ελέγχου από την ΕΥΔ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τον οποίο δεν προέκυψαν ευρήματα, σας κοινοποιούμε τον Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων. Ο καθορισμός των χρηματοδοτούμενων Πράξεων θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη […]