χρήσιμα/οδηγοί

18 June 2018

Οδηγός παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων

  Η οικονομική κρίση που συνεχίζει να βιώνει η χώρα μας έχει στρέψει το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού προς τα ελληνικά, παραδοσιακά προϊόντα. Η ανάγκη για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, μείωση των εισαγωγών και τόνωση των εξαγωγών έχει γίνει πλέον συνειδητή, αυξάνοντας το μερίδιο των Ελληνικών προϊόντων στην συνολική κατανάλωση. Παράλληλα, τα ελληνικά, χειροποίητα προϊόντα πολλές φορές είναι πιο ποιοτικά και φθηνότερα, από αυτά που εισάγουμε. Συνεπώς, η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την παραγωγή χειροποίητων, σπιτικών προϊόντων είναι απαραίτητη όχι μόνο προς όφελος των καταρτιζομένων οι οποίοι θα […]
18 June 2018

Οδηγός Ορθής Πρακτικής για τις Μονάδες Τροφίμων Οικοτεχνικής Παρασκευής

  Με το Ν. 4235/2014 και την ΥΑ 4912/120862/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δίνεται η δυνατότητα στον επαγγελματία αγρότη και στα μέλη της οικογένειάς του να κάνουν παραγωγή τροφίμων, μεταποιώντας τα αγροτικά προϊόντα δικής του παραγωγής. Τα τρόφιμα αυτά παρασκευάζονται στο χώρο της αγροτικής εκμετάλλευσης ή της αγροτικής κατοικίας, ο οποίος ονομάζεται μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής (ή Οικοτεχνία). Ο σκοπός του “Οδηγός ορθής πρακτικής οικοτεχνιών” είναι να συμβάλλει στη συμμόρφωση με τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής και να ευαισθητοποιήσει τους παραγωγούς που επιθυμούν να λειτουργήσουν Μονάδες Τροφίμων Οικοτεχνικής Παρασκευής, σχετικά με τις υποχρεώσεις […]
18 June 2018

Οδηγός δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

  Στον Οδηγό δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων της κας Σοφίας Αδάμ, παρουσιάζονται τόσο το θεωρητικό όσο και το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώ επιπλέον πρσφέρονται και αντίστοιχες πρακτικές συμβουλές. Ο Οδηγός μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμος σε ανθρώπους που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεργίας συλλογικά, σε γυναίκες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε τομείς που προκύπτουν από επιτακτικές κοινωνικές ανάγκες, σε άτομα που αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας (π.χ. άτομα με αναπηρία), σε αγρότες που επανεφεύρουν νέα συνεταιριστικά πρότυπα, σε καταναλωτές που επιχειρούν να […]