Ενημερωτικός Οδηγός Ιδιωτικών Επενδύσεων CLLD/LEADER 19.2

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΝ.ΚΙ Α.Ε.
17 August 2018
Ποτίστηκε ο σπόρος του συνεργατισμού καστανοπαραγωγών
11 September 2018
Show all

Smart goal setting on notebook with office supplies, computer, eye glasses and coffee cup over blue desk background, Business success concept

Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψήφιων επενδυτών και εν όψει της επικείμενης προκήρυξης του υπομέτρου 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER που αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις, ετοιμάσαμε ένα χρηστικό Ενημερωτικό Οδηγό που περιλαμβάνει την περιγραφή των δράσεων, τα βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής των προτάσεων καθώς και τις επιλέξιμες, και μη, δαπάνες.  Τα δεδομένα του ενημερωτικού αυτού υλικού θα οριστικοποιηθούν με την επίσημη πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Υπενθυμίζουμε ότι το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το υπομέτρο 19.2 (ιδιωτικές επενδύσεις) αναλύεται στην Υπουργική Απόφαση 13214/30-11-2017 και την τροποποίηση αυτής 7123/10-8-2018. Αναλυτικές λεπτομέρειες και προϋποθέσεις, υποδείγματα φακέλου υποψηφιότητας (αίτηση στήριξης), οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων, απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.λπ, θα γίνουν γνωστά με την έκδοση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που αναμένεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (9-10/2018). Σε κάθε περίπτωση, τα στελέχη της ΑΝΚΙ είναι διαρκώς διαθέσιμα για να συζητήσουν μαζί σας την ιδέα και το επιχειρηματικό σας πλάνο, να σας συμβουλέψουν και, φυσικά, να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματά σας. Σας περιμένουμε για να κάνουμε όλοι μαζί… #ReStartKilkis!