Η ΑΝΚΙ σχεδιάζει με πολίτες και φορείς το νέο πρόγραμμα LEADER

Επιδιώκοντας τη μόχλευση σημαντικών κονδυλίων για το νομό Κιλκίς, ξεκίνησε στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου, ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος LEADER. Ένας σχεδιασμός που δεν γίνεται με κλειστές πόρτες σε κάποια γραφεία αλλά με τη διαδικασία της ευρείας διαβούλευσης με τους πρωταγωνιστές της τοπικής ανάπτυξης, τους άμεσα υπεύθυνους αλλά και ωφελούμενους αυτής. 

Για το λόγο αυτό, καλούμε όλους τους πολίτες, τους φορείς και τους υποψήφιους επενδυτές να συμβάλλουν στην διαμόρφωση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής, ιεραρχώντας πλεονεκτήματα και ευκαιρίες που δεν πρέπει να χαθούν, αδυναμίες και κίνδυνους που πρέπει να αντιμετωπισθούν.

Θέλουμε ακόμη να καταγράψουμε την γνώμη σας για την προτεραιοποίηση των αναγκών που έχει ο νομός μας και τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να  επικεντρωθεί το πρόγραμμα, κατανέμοντας ανάλογα τους διαθέσιμους πόρους.

Και τέλος, να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές σας ιδέες, τις προτάσεις και τις σημερινές αλλά μελλοντικές τάσεις ώστε να προσδιορίσουμε τις κατάλληλες αναπτυξιακές κατευθύνσεις του προγράμματος LEADER.

Συμπληρώστε, λοιπόν, τη φόρμα: «Καταγραφή απόψεων και προτάσεων» και μία από τις «Καταγραφή επενδυτικής ιδέας» και «Καταγραφή έργου δημοσίου χαρακτήρα» αναλόγως της ιδιότητας και των προθέσεών σας, υποβάλετέ τις και να είστε σίγουροι ότι …καμιά ιδέα δεν θα πάει χαμένη!