20 December 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης με ακρωνύμιο «Netoural»

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.) προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με έναν Οικονομολόγο (ΠΕ). Το αντικείμενο που θα αναλάβει ο οικονομολόγος (λογιστής – φοροτεχνικός Α΄) ως μέλος του υπηρεσιακού πυρήνα (Ομάδας έργου) της εταιρείας “Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α.” που είναι συντονιστής του ενταγμένου στο Interreg – IPA CPC Greece – Republic of North Macedonia έργου με τίτλο: «Promoting alternative tourism in the cross‐border area focused on wellness and wellbeing activities, along with the promotion of quality agricultural products and foodstuff, to create employment […]
14 October 2022

Πρόσκληση εγγραφής στο μητρώο συνεργατών-προμηθευτών της ΑΝΚΙ

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει ότι επικαιροποιεί την βάση δεδομένων δυνητικών συνεργατών-προμηθευτών (φυσικών και νομικών προσώπων) για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του συνόλου των δραστηριοτήτων της καθώς και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που υλοποιεί και θα υλοποιήσει κατά την περίοδο 2023-2029.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στη βάση δεδομένων δυνητικών συνεργατών και προμηθευτών συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση και αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με ιδία παράδοση στη διεύθυνση: Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α., Σόλωνος 13, 611 00 Κιλκίς, με την ένδειξη: «Βάση δεδομένων […]
14 October 2022

Διόρθωση συντελεστή βαρύτητας οικονομικής προσφοράς και ποσού εγγυητικής επιστολής (διακήρυξη «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση»)

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού με αρ. συστήματος 124064 : «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση» της Πράξης: «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ ΕΠΑΛΘ της Π.Ε. Κιλκίς» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, στο σημείο 2.3.2 «Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών» της Διακήρυξης, ο συντελεστής βαρύτητας οικονομικής προσφοράς ανέρχεται στο 15%. Σύμφωνα, όμως, με τον Ν. 4782/2021 που συνιστά τροποποίηση του Ν. 4412/16 και συγκεκριμένα του άρθρου 30 με ισχύ την 01/06/2021 (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 142), ο συντελεστής βαρύτητας οικονομικής […]
12 October 2022

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, λόγω διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς ανακοινώνει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, λόγω διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, για τους παρακάτω ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς: Διαγωνισμός με αρ. συστήματος 172686: «Τεχνική υποστήριξη και μελέτες» της Πράξης: «Promoting alternative tourism in the cross-border area focused on wellness and well-being activities, along with the promotion of quality agricultural products and foodstuff, to create employment opportunities» με ακρωνύμιο «NETOURAL» ενταγμένη στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020» με (νέα) καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 24/10/2022 και (νέα) ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού […]
4 October 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση» της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ ΕΠΑΛΘ της Π.Ε. Κιλκίς»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου: «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση» της Πράξης: «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ ΕΠΑΛΘ της Π.Ε. Κιλκίς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. ΟΤΑ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 102.800,00€ χωρίς ΦΠΑ.
23 September 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Δράσεις Δημοσιότητας» (NETOURAL/INTERREG)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Promoting alternative tourism in the cross-border area focused on wellness and wellbeing activities, along with the promotion of quality agricultural products and foodstuff, to create employment opportunities» με ακρωνύμιο “NETOURAL” που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 – 2020», η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. ΟΤΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/16 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Δράσεις Δημοσιότητας» με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 52.705,00€ […]
22 September 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Τεχνική υποστήριξη και μελέτες έργου» (NETOURAL/INTERREG)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Promoting alternative tourism in the cross-border area focused on wellness and wellbeing activities, along with the promotion of quality agricultural products and foodstuff, to create employment opportunities» με ακρωνύμιο “NETOURAL” που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 – 2020», η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. ΟΤΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/16 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Τεχνική υποστήριξη και μελέτες» με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται […]
17 August 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στο Κιλκίς και στην οδό Σόλωνος 13, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Υποβολή και έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, μετά της επ’ αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε […]
7 April 2022

Πρόσκληση για ΣΜΕ με Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ)

Στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης της Αναπτυξιακής Κιλκίς και της υλοποίησης του προγράμματος LEADER/CLLD, αναζητούμε συνεργάτη με την ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ) ή, δευτερευόντως, Αρχιτέκτονα Μηχανικού (ΠΕ). Αν σε ενδιαφέρει η προοπτική της απασχόλησης μέσα σε ένα δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με πολλά πλεονεκτήματα, έλα στην οικογένεια της ΑΝΚΙ για να συμβάλλεις στην επίτευξη του οράματός της, μέσα από την επαγγελματική και προσωπική σου ανάπτυξη! Δες την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου και τα παραρτήματα αυτής σε επεξεργάσιμη μορφή και υπέβαλε […]
19 August 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στο Κιλκίς και στην οδό Σόλωνος 13, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Υποβολή και έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, μετά της επ’ αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε […]
24 November 2020

Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων 1ης πρόσκλησης πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Μέτρου 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από την ΟΤΔ, του δειγματοληπτικού ελέγχου από την ΕΥΔ ΠΚΜ, της εξέτασης δύο ενδικοφανών προσφυγών, της υπ΄ αριθ. 5379/19-10-2020 έγκρισης από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του αιτήματος ανακατανομής πόρων μεταξύ θεματικών κατευθύνσεων, της υπ΄ αριθ. 5380/19-10-2020 έγκρισης του […]
14 September 2020

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Π.Ε. Κιλκίς»

00_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9vi.1 ANKI-CLLD_1 01_1a2_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_I_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ_v1_301015 02_Ε+I.1_6+ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ+ΤΗΡΗΣΗΣ+ΦΑΚΕΛΟΥ+ΠΡΑΞΗΣ_v1_310118 03_Ε+Ι+1_3+ΤΕΧΝΙΚΟ+ΔΕΛΤΙΟ+ΠΡΑΞΗΣ_v2_160418 04_Ε+Ι+2_5+ΑΠΟΦΑΣΗ+ΕΝΤΑΞΗΣ_v3_160418 05_Ο_E.Ι.1_3+ΟΔΗΓΙΕΣ+ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ+ΤΔΠ_v2_160418 06_ΠΡΟΤΥΠΟ+ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ+ΕΙΣΟΔΟΥ_10.11.2016 07_ΠΡΟΤΥΠΟ+ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ+ΕΞΟΔΟΥ_10.11.2016 08_ΥΠΑΣΥΔ+2014-2020_ΦΕΚ_Β_5968_31.12.18 09_ΔΕΛΤΙΟ+ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ+ΔΕΙΚΤΗ+_CO01_EKT 10_CR03_ΔΕΛΤΙΟ+ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 11_Ε.Ι.1_5+ΣΧΕΔΙΟ+ΑΠΟΦ+ΥΠΟΕΡΓΟΥ+ΙΔΙΑ+ΜΕΣΑ_v1_301015 12_109046_2018-SEK-Katefthintiries-grammes 13_6334_2017_ΑΠΟΔΟΧΗ_ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ_ΚΟΣΤΟΥΣ 14_INDICATOR+FICHE_Τ1263 15_INDICATOR+FICHE_Τ1385 16_ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_9vi_ΤΑΠΤΟΚ ANKI 17_ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ_9vi_ΤΑΠΤΟΚ ANKI
2 September 2020

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 1ης πρόσκλησης πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του υπομέτρου 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α., της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης από την ΟΤΔ καθώς και της ολοκλήρωσης του δειγματοληπτικού ελέγχου από την ΕΥΔ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τον οποίο δεν προέκυψαν ευρήματα, σας κοινοποιούμε τον Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων. Ο καθορισμός των χρηματοδοτούμενων Πράξεων θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη […]
19 August 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στο Κιλκίς και στην οδό Σόλωνος 13, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Υποβολή και έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, μετά της επ’ αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε […]
14 July 2020

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.

Μετά τις νέες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Ιουλίου 2020, συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α.Ε. με την ακόλουθη σύνθεση: Πρόεδρος: Γεώργιος Βουλγαράκης (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κιλκίς). Αντιπρόεδρος: Θεμιστοκλής Κοσμίδης (Δήμος Κιλκίς). Γενικός Γραμματέας: Στέργιος Στρατέλης (Επιμελητήριο Κιλκίς). Μέλη: Ανδρέας Βεργίδης (Π.Ε. Κιλκίς), Κωνσταντίνος Σιωνίδης (Δήμος Παιονίας), Αναστασία Σωτηριάδου (Π.Ε. Κιλκίς), Ανέστης Πογέλης (Δήμος Κιλκίς). Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής του και λήγει στις 31-12-2023, ήτοι σε μια περίοδο κρίσιμη για την εταιρεία καθώς παράλληλα με την υλοποίηση του εν […]
12 June 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στο Κιλκίς και στην οδό Σόλωνος 13, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Α) Ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Β) Διενέργεια εκλογών για την εκλογή νέων μελών, σε αντικατάσταση του απερχόμενου (λόγω ανακλήσεως) Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέτοχος που […]
8 May 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» στην εξ αναβολής  -λόγω των μέτρων που λήφθηκαν από την Πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία του Covid-19-  Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στο Κιλκίς και στην οδό Σόλωνος 13, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τροποποίηση του […]
27 April 2020

Τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης 1ης πρόσκλησης αιτήσεων στήριξης Δημόσιου Χαρακτήρα CLLD/LEADER

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, Υπομέτρο 19.2 «Πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα» του ΠΑΑ 2014-2020, δημοσιοποιώντας τον τελικό πίνακα κατάταξης των παραδεκτών προς στήριξη αιτήσεων, ο οποίος προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, του δειγματοληπτικού ελέγχου, της εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών, της μεταφοράς ποσών μεταξύ των υποδράσεων του τοπικού προγράμματος και της εξασφάλισης ποσού υπερδέσμευσης.   Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης από την ΕΥΔ […]
20 March 2020

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία, γενικότερα για την προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία του Covid-19 και ειδικότερα, όπως αυτό της απαγόρευσης των δημόσιων συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων αλλά και δεδομένης της δυσμενούς σχετικής πρόγνωσης για την εξέλιξή της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α., σε έκτακτη εκ περιφοράς συνεδρίασή του αποφάσισε την αναβολή της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που είχε προγραμματισθεί για την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας […]
17 March 2020

επιΜένουμε αναπτυξιακά και προληπτικά!

Όσο ο ιός Covid-19 εξαπλώνεται και συνεχίζει να επηρεάζει -χωρίς διακρίσεις- τις ζωές μας, πρέπει η δημόσια, πέραν της ατομικής, υγεία να καταστεί η προτεραιότητά μας. Σας ενθαρρύνουμε, λοιπόν, να προσέξετε τον εαυτό σας αλλά και τους γύρω σας, λειτουργώντας με υπευθυνότητα, σύνεση, ψυχραιμία και αλληλεγγύη. Αυτό κάνουμε και εμείς στην Αναπτυξιακή Κιλκίς (ΑΝΚΙ), με αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος. Δεν φεύγουμε, ούτε σας αποφεύγουμε! Δεν αναστέλλουμε τη λειτουργία μας αλλά συνεχίζουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να εργαζόμαστε τόσο από τα γραφεία μας όσο και με τηλεργασία. Η αδιάλειπτη […]