Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα LEADER

Οδηγός υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων – CLLD/LEADER
26 February 2019
Ενημερωτικές εκδηλώσεις LEADER σε Κιλκίς και Πολύκαστρο
14 June 2019

Με την προκήρυξη του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD να βρίσκεται σε εξέλιξη, η Αναπτυξιακή Κιλκίς, με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους υποψήφιους επενδυτές και την υποβολή άρτιων φακέλων υποψηφιότητας, προσκαλεί Μελετητικά Γραφεία, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Μηχανικούς, Λογιστές/Οικονομολόγους, Γεωτεχνικούς κ.λπ., σε συνάντηση εργασίας την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, στις 11:00 π.μ. στα γραφεία της (Σόλωνος 13, Κιλκίς) με θέμα την αναλυτική ενημέρωσή τους επί των δράσεων που προκηρύχθηκαν, των διαδικασιών υποβολής προτάσεων, των κριτηρίων επιλογής και επιλεξιμότητας κ.ά.

Με αρχική δημόσια δαπάνη 2.556.000 €, το πρόγραμμα LEADER επιχορηγεί με 50% έως 65%, επενδύσεις με προϋπολογισμό έως 600.000 € και δικαιούχους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικές επιχειρήσεις (πολύ μικρές και μικρομεσαίες κυρίως), υπό ίδρυση, νέες ή υφιστάμενες. Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας περιλαμβάνουν τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τις βιοτεχνίες, τον τουρισμό και την εστίαση, το εμπόριο και τις υπηρεσίες, βάσει λίστας συγκεκριμένων ΚΑΔ 2008.

Περιοχή εφαρμογής του προγράμματος είναι όλη η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς εκτός της εντός σχεδίου περιοχής της πόλης του Κιλκίς. Ως έναρξη υποβολής των προτάσεων ορίστηκε η 15η Απριλίου 2019 και ως λήξη η 15η Ιουλίου 2019.

Η ευρεία καμπάνια δημοσιοποίησης του προγράμματος συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες με την πραγματοποίηση ημερίδων και στοχευμένων συναντήσεων σε όλη την Π.Ε. Κιλκίς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά τα γραφεία της εταιρείας (Σόλωνος 13, Κιλκίς), την ιστοσελίδα της: www.anki.gr και να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 23410 25305.