Προγράμματα σε εξέλιξη

 
1 May 2018

Δημιουργία Δικτύων & Clusters επιχειρήσεων

Η διαμόρφωση νέων πολιτικοοικονομικών δεδομένων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς επιτάσσουν πλέον την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργιών μεταξύ των επιχειρήσεων με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, την ανάπτυξη εξωστρεφούς προσανατολισμού, την εφαρμογή νέων αποτελεσματικών μεθόδων και μέσων επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η ΑΝ.ΚΙ. αναγνωρίζοντας την εξέχουσα σημασία που μπορούν να διαδραματίσουν στο παραγωγικό κύκλωμα οι συστάδες επιχειρήσεων (clusters) προγραμματίζει, σε συνεργασία με άλλους φορείς, την δημιουργία τοπικών cluster επιχειρήσεων σε τομείς όπως: α) ο αγροδιατροφικός και τουριστικός τομέας και β) ο τομέας σχεδιασμού και παραγωγής ετοίμων ενδυμάτων αξιοποιώντας το τοπικό παράρτημα […]
1 May 2018

Σχεδιασμός και συντονισμός τουριστικής ανάπτυξης της Π.Ε. Κιλκίς

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι στον τομέα της ανάπτυξης του τουρισμού στο Κιλκίς αφενός μεν έχουν γίνει πολλά και καλά (ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια) και αφετέρου ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα αλλά και καλύτερα. Αποτελεί, επίσης, κοινή παραδοχή ότι πρέπει να τερματισθούν οι ασυντόνιστες και αποσπασματικές ενέργειες που κατακερματίζουν πόρους, δυνάμεις, ιδέες λόγω της απουσίας ενός επιχειρησιακού προγράμματος κι ενός σχεδίου δράσης (π.χ. marketingplan). Σήμερα, δομούνται, περισσότερο ίσως από κάθε φορά, προϋποθέσεις συνεργασίας, συναντίληψης και συνδυαστικής δράσης με όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, δημόσιους, κοινωνικούς, ιδιωτικούς. Με […]
1 May 2018

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Ως γνωστόν, κατά τη διάρκεια και ειδικότερα πριν το πέρας των σπουδών τους, οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προγράμματα Πρακτικής Άσκησης, 2 έως 6 μηνών, προκειμένου να αποκτήσουν την απαιτούμενη επιστημονική ωριμότητα ώστε ερχόμενοι σε άμεση επαφή με το αντικείμενο της επιστήμης τους σε επιχειρήσεις να έρθουν σε επαφή με το εργασιακό περιβάλλον και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια των μέχρι τώρα σπουδών τους. Με δεδομένο ότι είναι πολλοί οι Κιλκισιώτες φοιτητές που […]
1 May 2018

Δράσεις ΕΚΤ για τις περιοχές LEADER μέσα από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»

Α’ δράση: Προγράμματα κατάρτισης – mentoring – coaching στην επιχειρηματικότητα Η πρώτη δράση αφορά περιλαμβάνει σε πρώτη φάση ένα πλέγμα προγραμμάτων επιχειρηματικής κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων workshops & bootcamps, ειδικά προσαρμοσμένο για τις ανάγκες των φερέλπιδων επιχειρηματιών αλλά και των νεοσύστατων επιχειρήσεων. Η θεματολογία τους θα καλύπτει διάφορα θεματικά αντικείμενα, συναφή με τη στρατηγική CLLD/LEADER και με τις ανάγκες των ανέργων. Στη δεύτερη φάση, και σε συνέχεια των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα πλαισιωθούν από ένα δίκτυο mentors & coaches, που θα αποτελείται από διακεκριμένους επιχειρηματίες και επιστήμονες, οι οποίοι θα παρέχουν […]