Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με Πτυχιούχο Σχολής Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ/ΤΕ) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης πρόσκλησης αιτήσεων στήριξης Δημόσιου Χαρακτήρα CLLD/LEADER
6 February 2024
Τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης πρόσκλησης αιτήσεων στήριξης Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER
6 March 2024

Στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER από την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς, αναζητούμε πτυχιούχο Σχολής Oικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ/ΤΕ) για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 στις 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά τα γραφεία της εταιρείας (Σόλωνος 13, Κιλκίς), ή/και να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 23410 25305 με τον Γενικό Διευθυντή / Συντονιστή ΟΤΔ LEADER, κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την Αναλυτική Πρόσκληση με τα Παραρτήματα αυτής από τον ακόλουθο σύνδεσμο.