Πρόσθετα κονδύλια 4.500.000€ στην Αναπτυξιακή Κιλκίς για το LEADER

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης με ακρωνύμιο «Netoural»
20 December 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελουμένων στα πλαίσια της πράξης «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Π.Ε. Κιλκίς» (ΚΩΔ. MIS 5070896)
20 December 2022

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό την ηγεσία και μέριμνα του υπουργού κ. Γεώργιου Γεωργαντά, επιβραβεύοντας την διοικητική και τεχνική επάρκεια, ικανότητα και πείρα στην επιτυχημένη διαχείριση παρεμβάσεων ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Κιλκίς», ενέκρινε το αίτημά της για πρόσθετη υπερδέσμευση ποσού 4.500.000€ στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER.

Αυτό σημαίνει ότι τον επόμενο μήνα θα είναι δυνατή η δημοσιοποίηση νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση ακόμη περισσότερων έργων και επενδύσεων στο νομό Κιλκίς, που θα συμβάλλουν σημαντικά στην αναθέρμανση της τοπικής οικονομίας και την ενδυνάμωση της τοπικής ανάπτυξης μέσα από έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς και τη συγχρηματοδότηση βιώσιμων και καινοτομικών επενδυτικών σχεδίων.

Με τα πρόσθετα αυτά κονδύλια, το συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο μέσω του προγράμματος LEADER ξεπερνά πλέον τα 11.000.000€, ποσό που συνιστά ένα από τα υψηλότερα σε όλη την Ελλάδα.