Μαγνήτης προτάσεων από τους φορείς του Κιλκίς το CLLD/LEADER

3η παράταση 1ης προκήρυξης Μ. 19.2
5 November 2018
Εκδήλωση τιμής στον Παύλο Πασσαλίδη
7 December 2018

Με καταγεγραμμένο εδώ και μήνες το έντονο ενδιαφέρον των τοπικών φορέων, ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, η υποβολή προτάσεων για έργα δημοσίου χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER που υλοποιεί η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020).

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν 25 προτάσεις με προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 2.795.743,69€, ποσό που είναι υπερδιπλάσιο του ποσού που προκηρύχθηκε. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν αφορούν έργα ύδρευσης, πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών υποδομών / εκδηλώσεων, προστασίας και ανάδειξης των φυσικών πόρων, ενίσχυσης του τουρισμού κ.ά. Από τις προτάσεις αυτές, δεκατρείς αφορούν έργα των δήμων Κιλκίς και Παιονίας και νομικών προσώπων τους, τρεις έργα δημόσιων φορέων και οι υπόλοιπες εννιά, έργα συλλογικών φορέων (πολιτιστικών, αθλητικών, ΑμεΑ).

Οι προτάσεις (σε παρένθεση) ανά κωδικό δράσης και προϋπολογισμό έχουν ως εξής: Δράση 19.2.4.1 (3) 792.774,86€, Δράση 19.2.4.2 (4) 693.676,38€, Δράση 19.2.4.3 (3) 147.612€, Δράση 19.2.4.4 (5) 158.800€, Δράση 19.2.4.5 (8) 880.380,45€, Δράση 19.2.4.6.1 (2) 122.500€.

Η αξιολόγηση των προτάσεων προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός διμήνου. Η Αναπτυξιακή Κιλκίς ευχαριστεί όλους τους φορείς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση μετά από την πολύμηνη και γόνιμη συνεργασία της με τις διοικήσεις, τα στελέχη και τους συνεργάτες τους.