Οδηγός παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων

Οδηγός Ορθής Πρακτικής για τις Μονάδες Τροφίμων Οικοτεχνικής Παρασκευής
18 June 2018
Παράταση της προθεσμίας συμμετοχής (καταβολής) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα μήνα
19 June 2018

 

Η οικονομική κρίση που συνεχίζει να βιώνει η χώρα μας έχει στρέψει το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού προς τα ελληνικά, παραδοσιακά προϊόντα. Η ανάγκη για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, μείωση των εισαγωγών και τόνωση των εξαγωγών έχει γίνει πλέον συνειδητή, αυξάνοντας το μερίδιο των Ελληνικών προϊόντων στην συνολική κατανάλωση. Παράλληλα, τα ελληνικά, χειροποίητα προϊόντα πολλές φορές είναι πιο ποιοτικά και φθηνότερα, από αυτά που εισάγουμε. Συνεπώς, η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την παραγωγή χειροποίητων, σπιτικών προϊόντων είναι απαραίτητη όχι μόνο προς όφελος των καταρτιζομένων οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν σε ένα χώρο με αυξημένη ζήτηση αλλά και της τοπικής οικονομίας μιας και θα της αποφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο σε επίπεδο ποιοτικής διατροφής των πολιτών όσο και σε επίπεδο οικονομικής ανάκαμψης. Ο Οδηγός παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων απαντά σε μια σειρά από ερωτήματα και δίνει χρήσιμες κατευθύνσεις στον κάθε ενδιαφερόμενο.