Οδηγός δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

10 χαρακτηριστικά πολύ επιτυχημένων ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων!
14 June 2018
Οδηγός Ορθής Πρακτικής για τις Μονάδες Τροφίμων Οικοτεχνικής Παρασκευής
18 June 2018

 

Στον Οδηγό δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων της κας Σοφίας Αδάμ, παρουσιάζονται τόσο το θεωρητικό όσο και το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώ επιπλέον πρσφέρονται και αντίστοιχες πρακτικές συμβουλές. Ο Οδηγός μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμος σε ανθρώπους που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεργίας συλλογικά, σε γυναίκες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε τομείς που προκύπτουν από επιτακτικές κοινωνικές ανάγκες, σε άτομα που αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας (π.χ. άτομα με αναπηρία), σε αγρότες που επανεφεύρουν νέα συνεταιριστικά πρότυπα, σε καταναλωτές που επιχειρούν να επανακτήσουν τον έλεγχο στην κάλυψη των βασικών αναγκών τους, σε επαγγελματίες που πλέον αδυνατούν να επιβιώσουν ατομικά και προσβλέπουν σε συλλογικές λύσεις ή που αγωνίζονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους δίνοντας νέα ώθηση σε μια κοινωνικά υπεύθυνη κατεύθυνση.