Το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας αφορά στην ανάδειξη του ελληνικού γαστρονομικού πολιτισμού μέσω της προβολής των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων της παραδοσιακής και σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας. Το Σχέδιο που υλοποιήθηκε και κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο αποσκοπεί στην επίτευξη των εξής στόχων: 1. Ανάδειξη και προβολή της γαστρονομικής παράδοσης της Ελλάδος, με γεύσεις, εδέσματα και προϊόντα που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής. 2. Διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας των περιοχών με τα χαρακτηριστικά προϊόντα τους και ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού. 3. Διεύρυνση του «Δικτύου Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών», με ενσωμάτωση νέων μελών και χαρακτηριστικών προϊόντων από κάθε περιοχή, καλύπτοντας γεωγραφικά όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 4. Ενσωμάτωση στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα των πιο εκλεκτών ελληνικών προϊόντων, ΠΟΠ, ΠΓΕ και επιλεγμένα, με τη δημιουργία των πιο εκλεκτών και χαρακτηριστικών γεύσεων. 5. Δικτύωση φορέων και επιχειρήσεων που σχετίζονται με την παραγωγή εκλεκτών προϊόντων, τη γαστρονομία και τον τουρισμό ως συνεργαζόμενοι φορείς του Δικτύου, για τη συλλογική υλοποίηση δράσεων.
Με βάση την προηγούμενη υλοποίηση του Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», οι εταίροι του νέου Σχεδίου θα είναι τουλάχιστον οι εταίροι του προηγούμενου Σχεδίου, με πιθανή προσθήκη νέων, τουλάχιστον 4, ώστε συνολικά να συνεργαστούν 25 εταίροι. Τα κριτήρια επιλογής των εταίρων είναι: Α. Παλιοί εταίροι: όσοι έχουν συμμετάσχει στο προηγούμενο Σχέδιο, Β. Νέοι εταίροι/ περιοχές: α) Περιοχές εκλεκτών ελληνικών γεύσεων με προϊόντα που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής, β) Περιοχές με αξιόλογα αγροδιατροφικά προϊόντα, γ) Περιοχές με σημαντικές υποδομές γαστρονομικού πολιτισμού.
Από την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης της Αναπτυξιακής Πάρνωνα προκύπτει ότι οι τομείς της παραγωγής και της μεταποίησης προσφέρουν αρκετά προϊόντα υψηλής αξίας, ενώ η τοπική γαστρονομία αντανακλά την ιδιαιτερότητα και τα χαρακτηριστικά της περιοχής και των κατοίκων της, όπως και του τρόπου ζωής τους. Αυτά, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, δημιουργούν ένα δυναμικό συνολικό προϊόν, το οποίο μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ελκυστικό για τον τουριστικό κλάδο και τους εμπλεκόμενους κλάδους υπηρεσιών εστίασης, μεταποίησης κ.λπ. Το συνολικό γαστρονομικό και γαστροτουριστικό προϊόν της χώρας είναι ο συνδυασμός των ιδιοτήτων κάθε περιοχής.

Ανάλυση των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν:
Το ιδιαίτερα σημαντικό και καινοτόμο εργαλείο το οποίο δημιουργήθηκε από το προηγούμενο Σχέδιο, το «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων» με μορφή Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, προβλέπεται μέσω του προτεινόμενου Σχεδίου να χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση των δράσεων αυτού του Δικτύου εργαλείου, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του Σχεδίου. Οι δράσεις του προτεινόμενου Σχεδίου έχουν ως εξής: Α. Διεύρυνση και ανάπτυξη Δικτύου: Δράσεις διεύρυνσης και ανάπτυξης του Δικτύου Γ.Ε.Ε. Β. Σχεδιασμός δράσεων και συντονισμός υλοποίησης Έργου: 1. Σχεδιασμός ταυτότητας περιοχών και τοπικών θεσμών, διαδικτυακών υποδομών και marketing, Σήμανσης περιοχών και Συστήματος προβολής των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων και δικτύου καταστημάτων franchise εκλεκτών γεύσεων, 2. Ομάδα έργου συντονισμού, διαχείρισης και συμβουλευτικής υποστήριξης της υλοποίησης, 3. Τοπική διαχείριση και υποστήριξη υλοποίησης από τις Ο.Τ.Δ., 4. Συναντήσεις εταίρων και οργάνων διαχείρισης του Σχεδίου Γ. Υλοποίηση δράσεων Δικτύου: 1. Ανάπτυξη brand και δημιουργία βάσης δεδομένων, 2. Ηλεκτρονικές και διαδικτυακές υποδομές, 3. Υλοποίηση marketing plan και οργάνωσης προβολής, 4. Συμμετοχή σε εκθέσεις, 5. Σύστημα προβολής Γ.Ε.Ε. σε τουριστικές πύλες εισόδου της χώρας, 6. Ανάδειξη ελληνικού οίνου, οινοπνευματωδών και γαστρονομίας, 7. Ανάδειξη του πολιτισμού της ελιάς και του ελαιολάδου, 8. Εργασίες διασύνδεσης της γνώσης με την παραγωγή, 9. Εκπαίδευση.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, τόνωση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων και ενθάρρυνση της τοπικής επιχειρηματικότητας δημιουργώντας παράλληλα «ταυτότητα - branding» για το γευστικό ιδίωμα της περιοχής, ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την ανάδειξη της τοπικής κουζίνας και της πολιτιστικής ταυτότητας, αύξηση της τουριστικής κίνησης και της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου μέσω προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο γαστρονομικός τουρισμός, αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων, βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας, δημιουργία εθνικής στρατηγικής για την αξιοποίηση του γαστρονομικού πολιτισμού της χώρας.