Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας: Το παρόν σχέδιο θα προσπαθήσει να αναπτύξει μία κοινή (μεταξύ των συμμετεχουσών περιοχών) ψηφιακή εφαρμογή για κινητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablets) η οποία θα καθοδηγεί τους τουρίστες (όπως και τους πολίτες) ώστε να εντοπίζουν εύκολα τα πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα των περιοχών (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΙΠΠ, άλλα πιστοποιημένα) όταν τις επισκέπτονται και να μαθαίνουν για τα προϊόντα αυτά πριν τα αγοράσουν. Τα πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα αποτελούν πολύ σημαντικό σημείο προσέλκυσης τουριστών όταν ψάχνουν για νέους προορισμούς ή όταν επισκέπτονται μία περιοχή. Ωστόσο, οι τουρίστες σήμερα δυσκολεύονται να βρουν ολοκληρωμένες πληροφορίες για τα πιστοποιημένα προϊόντα που προσφέρει κάθε περιοχή και δυσκολεύονται και να εντοπίσουν τα προϊόντα, με αποτέλεσμα να ικανοποιούνται απλά όταν τα βρίσκουν μπροστά τους κατά τύχη ή να οδηγούνται υποχρεωτικά προς τις αστικές αγορές για να τα αναζητήσουν, με αποτέλεσμα την απώλεια πόρων για τις περιαστικές και τις απομακρυσμένες περιοχές και τους κατοίκους τους. Η κατάσταση αυτή μειώνει το ενδιαφέρον για τα πιστοποιημένα προϊόντα, αφαιρεί από τις περιοχές την ευκαιρία να προσελκύσουν τουρίστες με ένα από τα λίγα «όπλα» τους πέρα από το περιβάλλον και τη γαλήνη που προσφέρουν. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω στόχων: α) Αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς για πιστοποιημένα προϊόντα, β) Αύξηση των τουριστικών ροών σε αποκεντρωμένες περιοχές και ήπιες τουριστικές ζώνες, γ) Αναβάθμιση της ανάδειξης των μικρών τοπικών επιχειρήσεων, δ) Προώθηση των συμμετεχόντων περιοχών σε αναζητητές προϊόντων, ε) Αύξηση του συμπληρωματικού - ως προς το αγροτικό – εισοδήματος, στ) Μελλοντική ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή εφαρμογή για πιστοποιημένα προϊόντα σε αγροτικές περιοχές.

Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας: • Διακρατικές συναντήσεις εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης.
• Ανάπτυξη της εφαρμογής iFlavours (πλατφόρμα/ λειτουργίες - design)
• Συλλογή, ανάπτυξη και ολοκλήρωση δεδομένων για τα πιστοποιημένα προϊόντα κάθε περιοχής (πληροφορίες που θα δίνει η εφαρμογή στους χρήστες)
• Οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης των επιχειρήσεων και τουριστικών πρακτόρων για την εφαρμογή/ συλλογή αιτήσεων συμμετοχής και συνεργασίας (και απαιτούμενων στοιχείων)
• Ολοκλήρωση συμφωνητικών με τις επιχειρήσεις
• Ηλεκτρονική συλλογή γεωγραφικού στίγματος για τις επιχειρήσεις πώλησης των προϊόντων
• Εγκατάσταση περιεχομένου, σενάρια λειτουργίας, έλεγχοι
• Αίτηση έγκρισης της εφαρμογής από τα συστήματα Playstore (Goodle Android) και iStore (Apple iOS)
• Σχεδιασμός και λειτουργία promo website
• Σχεδιασμός και παραγωγή προωθητικής μπροσούρας σε 5.000 αντίτυπα και αφίσας σε 100 αντίτυπα
• Σχεδιασμός banner (stand) και παραγωγή σε 5 αντίτυπα
• Σχεδιασμός και παραγωγή promo video διάρκειας 5 λεπτών και short e-banner video
• Σχεδιασμός και παραγωγή μπλούζας, καπέλου και σακούλας σε 2.000 αντίτυπα
• Συμμετοχή σε δύο τουριστικές εκθέσεις με stand
• Δύο (2) διακρατικές συναντήσεις των εταίρων


Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή: Η ανάδειξη των πιστοποιημένων προϊόντων μέσω υλοποίησης του διακρατικού Σχεδίου θα συμβάλλει στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και στην τόνωση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων, δημιουργώντας παράλληλα: α) Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των πιστοποιημένων προϊόντων, β) Ανάδειξη των τοπικών επιχειρήσεων, γ) Ενίσχυση της τουριστικής κίνησης, δ) Ενίσχυση της ικανοποίησης των επισκεπτών, ε) Αύξηση των εισοδημάτων στην περιοχή και των θέσεων εργασίας.