Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προχωρήσει στη δημιουργία της «Μακεδονικής Κουζίνας», ενός πακέτου που περιλαμβάνει Μητρώο Κατηγοριοποιημένων συνταγών, σύστημα πιστοποίησης, σύστημα ποιότητας. Στο προϊόν αυτό αποτυπώνεται η ποικιλία της παραγωγής διατροφικών προϊόντων και η εξέλιξη της διατροφικής παράδοσης στην Περιφέρεια όπως διαμορφώθηκε στο πέρασμα του χρόνου με την εναλλαγή διαφόρων πληθυσμών.
Το συνεργατικό σχήμα στηρίζεται τόσο σε πρότερη συνεργασία μεταξύ των εν δυνάμει εταίρων σε σχέδια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου όσο και η ανάγκη αξιοποίησης και προβολής της γαστρονομικής παράδοσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συμβάλλοντας στη διασύνδεση του τομέα της αγροδιατροφής με τον τουριστικό τομέα.

Προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών / δράσεων:
• Έντυπη προβολή: Παραγωγή πολύγλωσσων προωθητικών / ενημερωτικών εντύπωση που θα μεταφέρουν ο μήνυμα της Μακεδονικής Κουζίνας. Παραγωγή οδηγών γαστρονομίας Μακεδονικής Κουζίνας. Παραγωγή εντύπων για διανομή σε στοχευμένους χρήστες (π.χ. παιδιά, τουρίστες συγκεκριμένων χωρών, κλπ)
• Ενέργειες ενημέρωσης για επαγγελματίες επισιτιστικού κλάδου, αγροδιατροφικού τομέα και τουρισμού: Δράσεις για την προβολή και τη διάχυση του θεσμού της Μακεδονικής Κουζίνας σε όλους του εμπλεκόμενους stakeholders με σκοπό αφενός να γίνει ευρέως γνωστή και αφετέρου να υιοθετηθεί και να χρησιμοποιηθεί από όλο το φάσμα των επαγγελματιών που εμπλέκονται σε αυτή (παραγωγοί, μεταποιητές, εστιατόρια, ξενοδοχεία, κλπ)
Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Εκτός από τις συνηθισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης της ιστοσελίδας θα πρέπει να περιλαμβάνει έξυπνες υπηρεσίες όπως η ύπαρξη πλατφόρμας κρατήσεων (on line booking) για τα εστιατόρια που έχουν το Σήμα Μακεδονικής Κουζίνας, application για smartphones, κλπ
• Ηλεκτρονική προβολή: Η ηλεκτρονική προβολή της Μακεδονικής Κουζίνας περιλαμβάνει τη Φιλοξενία περιεχομένου της «Μακεδονικής Κουζίνας». Αυτά μπορεί να έχουν τη μορφή banners, skyscrapers, text links, content ad, e- mail ads, web advertorials, google ads, Facebook ads, κλπ.
• Εκθέσεις – Εκδηλώσεις: Συνεντεύξεις τύπου, Ημερίδες και Εκδηλώσεις παρουσίαση της Μακεδονικής Κουζίνας. Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Εκδηλώσεις γαστρονομίας τοπικής και υπερτοπικής εμβέλειας σε συνδυασμό με τοπικές γιορτές ή με μεγάλα γεγονότα όπως π.χ. παράλληλες εκδηλώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Το βασικό επιδιωκόμενο αποτελέσματα του σχεδίου είναι η προβολή – προώθηση των διατροφικών προϊόντων και της γαστρονομικής παράδοσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η διασύνδεση τους με τον τριτογενή τομέα (φιλοξενία – εστίαση) και τελικά η ενίσχυση και των 2 αυτών τομέων πρωταθλητών με βάση τα πορίσματα της Στρατηγικής Ευφυούς εξειδίκευσης (RIS3) για την Κεντρική Μακεδονία.