Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
1 May 2018
Δημιουργία Δικτύων & Clusters επιχειρήσεων
1 May 2018

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι στον τομέα της ανάπτυξης του τουρισμού στο Κιλκίς αφενός μεν έχουν γίνει πολλά και καλά (ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια) και αφετέρου ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα αλλά και καλύτερα. Αποτελεί, επίσης, κοινή παραδοχή ότι πρέπει να τερματισθούν οι ασυντόνιστες και αποσπασματικές ενέργειες που κατακερματίζουν πόρους, δυνάμεις, ιδέες λόγω της απουσίας ενός επιχειρησιακού προγράμματος κι ενός σχεδίου δράσης (π.χ. marketingplan).
Σήμερα, δομούνται, περισσότερο ίσως από κάθε φορά, προϋποθέσεις συνεργασίας, συναντίληψης και συνδυαστικής δράσης με όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, δημόσιους, κοινωνικούς, ιδιωτικούς.

Με αυτή τη φιλοσοφία η ΑΝ.ΚΙ. θα αποτελέσει στο άμεσο μέλλον τον συντονιστικό εκείνο φορέα που θα έχει την ευθύνη σχεδιασμού ενός επιχειρησιακού τουριστικού προγράμματος αλλά και – κυρίως- του συντονισμού των τοπικών φορέων υλοποίησης, των δράσεών τους αλλά και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του σε διαρκή βάση.