Blog

15 May 2018

1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

έργων δημοσίου χαρακτήρα CLLD/LEADER

Δημοσιεύθηκε η 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργων δημοσίου χαρακτήρα CLLD/LEADER μέσω της οποίας δύναται να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη […]
14 May 2018

“Ανοίγει” το πρόγραμμα CLLD / LEADER!

Δημοσιοποιείται μέσα στις επόμενες μέρες η πρώτη προκήρυξη του προγράμματος CLLD / LEADER από την Αναπτυξιακή Κιλκίς. Η 1η πρόσκληση θα αφορά έργα δημοσίου χαρακτήρα, δηλαδή θα αφορά Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, επιμελητήρια, συλλογικούς φορείς, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους κ.ά. Στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και των υποδράσεων της παρούσας προκήρυξης εντάσσεται το σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς εξαιρούμενης της εντός σχεδίου περιοχής της πόλης του Κιλκίς. Τα ποσοστά επιχορήγησης των δαπανών κυμαίνονται από 80% έως 100%. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε άμεσα με […]
13 May 2018

Δράσεις κατάρτισης, mentoring και επιχειρηματικότητας από την ΑΝΚΙ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο που υπέβαλε η ΑΝΚΙ, με δράσεις υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού στην περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος CLLD / LEADER που περιλαμβάνουν: Προγράμματα κατάρτισης – mentoring – coaching στην επιχειρηματικότητα       Θα υλοποιηθεί ένα πλέγμα προγραμμάτων επιχειρηματικής κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων workshops & bootcamps, ειδικά προσαρμοσμένο για τις ανάγκες φερέλπιδων επιχειρηματιών. Η θεματολογία τους θα καλύπτει διάφορα θεματικά αντικείμενα, συναφή με τη στρατηγική CLLD/LEADER και με τις ανάγκες των ανέργων. Στη δεύτερη φάση, και σε συνέχεια των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα […]
12 May 2018

Ημερίδα για την επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο

Ενόψει της 1ης προκήρυξης του προγράμματος LEADER από την Αναπτυξιακή Κιλκίς, σας περιμένουμε την Τετάρτη 28 Μαρτίου, στο Επιμελητήριο Κιλκίς, στις 6:30 το απόγευμα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα όπου θα μιλήσουμε -μεταξύ άλλων- για την επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο και την δυνατότητα χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σας σχεδίων μέσα από το πρόγραμμα LEADER.
10 May 2018

Εγκρίθηκε η πρόταση της ΑΝΚΙ για το νέο LEADER

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER για την περίοδο 2014-2023 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. H πρόταση της ΑΝΚΙ αξιολογήθηκε θετικά και εγκρίθηκε ανάμεσα στις πρώτες με χρηματοδότηση αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός του νέου τοπικού προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 5.050.000€ (δημόσια δαπάνη) που θα είναι διαθέσιμο για έργα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το θετικό αυτό αποτέλεσμα ήταν καρπός της πολύμηνης και επίπονης εργασίας στελεχών της Αναπτυξιακής Κιλκίς, με την διαρκή αρωγή της διοίκησης αλλά και μετά από ουσιαστική και […]
1 May 2018

Δημιουργία Δικτύων & Clusters επιχειρήσεων

Η διαμόρφωση νέων πολιτικοοικονομικών δεδομένων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς επιτάσσουν πλέον την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργιών μεταξύ των επιχειρήσεων με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, την ανάπτυξη εξωστρεφούς προσανατολισμού, την εφαρμογή νέων αποτελεσματικών μεθόδων και μέσων επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η ΑΝ.ΚΙ. αναγνωρίζοντας την εξέχουσα σημασία που μπορούν να διαδραματίσουν στο παραγωγικό κύκλωμα οι συστάδες επιχειρήσεων (clusters) προγραμματίζει, σε συνεργασία με άλλους φορείς, την δημιουργία τοπικών cluster επιχειρήσεων σε τομείς όπως: α) ο αγροδιατροφικός και τουριστικός τομέας και β) ο τομέας σχεδιασμού και παραγωγής ετοίμων ενδυμάτων αξιοποιώντας το τοπικό παράρτημα […]
1 May 2018

Σχεδιασμός και συντονισμός τουριστικής ανάπτυξης της Π.Ε. Κιλκίς

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι στον τομέα της ανάπτυξης του τουρισμού στο Κιλκίς αφενός μεν έχουν γίνει πολλά και καλά (ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια) και αφετέρου ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα αλλά και καλύτερα. Αποτελεί, επίσης, κοινή παραδοχή ότι πρέπει να τερματισθούν οι ασυντόνιστες και αποσπασματικές ενέργειες που κατακερματίζουν πόρους, δυνάμεις, ιδέες λόγω της απουσίας ενός επιχειρησιακού προγράμματος κι ενός σχεδίου δράσης (π.χ. marketingplan). Σήμερα, δομούνται, περισσότερο ίσως από κάθε φορά, προϋποθέσεις συνεργασίας, συναντίληψης και συνδυαστικής δράσης με όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, δημόσιους, κοινωνικούς, ιδιωτικούς. Με […]
1 May 2018

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Ως γνωστόν, κατά τη διάρκεια και ειδικότερα πριν το πέρας των σπουδών τους, οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προγράμματα Πρακτικής Άσκησης, 2 έως 6 μηνών, προκειμένου να αποκτήσουν την απαιτούμενη επιστημονική ωριμότητα ώστε ερχόμενοι σε άμεση επαφή με το αντικείμενο της επιστήμης τους σε επιχειρήσεις να έρθουν σε επαφή με το εργασιακό περιβάλλον και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια των μέχρι τώρα σπουδών τους. Με δεδομένο ότι είναι πολλοί οι Κιλκισιώτες φοιτητές που […]